Nổi Dậy

Nổi Dậy Risen (2016)

Nội dung phim

Nổi Dậy, Risen sau những câu chuyện Kinh Thánh sử thi của sự Phục Sinh, như đã nói qua con mắt của một người không tin Chúa. Clavius, một mạnh mẽ La Mã Quân Tribune, và phụ tá của ông Lucius, được giao nhiệm vụ giải quyết những bí ẩn của những gì đã xảy ra với Yahshua trong những tuần sau khi bị đóng đinh, để bác bỏ những tin đồn về một Đấng Cứu Thế đã sống lại và ngăn chặn một cuộc nổi dậy ở Jerusalem.

Nổi Dậy, Risen

Từ khóa

Bình Luận