Nỗi Sợ Tột Cùng

Nỗi Sợ Tột Cùng Fear, Inc. (2016)

Nội dung phim

Nỗi Sợ Tột Cùng, Fear, Inc.một công ty thoái hóa có thể được thuê trong cao cấp để mang lại nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn với cuộc sống. Nhưng khi sợ hãi tùy junkie kinh dị Joe Foster dường như bắt đầu, ông và bạn bè của mình phải quyết định nếu công ty này là có để dọa chúng hoặc làm cho chúng con tốt trong trò chơi bệnh của mình.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận