Phim Oh Jak Doo Chồng Tôi (My Husband Oh Jak Doo) 2018 Viet Sub
Oh Jak Doo Chồng Tôi

Oh Jak Doo Chồng Tôi My Husband Oh Jak Doo (2018)

Nội dung phim

Oh Jak Doo Chồng Tôi, My Husband Oh Jak Doo kể về Han Seung Joo là một phụ nữ độc thân vào giữa những năm 30 và cô ấy làm việc như một PD tại một trạm phát sóng. Cô ấy làm tốt công việc của mình, nhưng cô ấy không gần như là tốt khi nói đến việc nhà. Han Seung Joo có một thời gian khó khăn để đối phó với những thành kiến ​​xã hội về phụ nữ độc thân. Để có được vị trí của một "người phụ nữ đã lập gia đình", Han Seung Joo cưới Oh Jak Doo sống trên núi. Cuộc hôn nhân của họ không dựa trên tình yêu, nhưng mối quan hệ của họ phát triển lãng mạn.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận