Ông Cụ Non

Ông Cụ Non A Boy Called Dad (2009)

Nội dung phim

Ông Cụ Non Khi anh trở thành một người cha ở tuổi 14, cuộc sống của Robbie nhanh chóng theo đường xoắn ốc ra khỏi tầm kiểm soát. Cảm thấy tức giận và bỏ rơi bởi cha mình, ông kick-bắt đầu một loạt các sự kiện đó sẽ phóng ông ở tốc độ lớn vào tuổi trưởng thành.

Ông Cụ Non, A Boy Called Dad

Ông Cụ Non, A Boy Called Dad

Từ khóa

Bình Luận