Ông Già Và Biển Cả

Ông Già Và Biển Cả The Old Man And The Sea (1990)

Nội dung phim

Ông Già Và Biển Cả, The Old Man And The Sea được dựa trên tiểu thuyết của Ernest Hemingway. Santiago đi ra trên chuyến đi câu cá bình thường của mình và làm cho một nắm bắt lớn, cuộc sống lớn nhất của ông. Sau đó, một con cá mập tấn công và cố gắng đánh cắp bắt của mình. Santiago chiến đấu với cá mập trong nhiều ngày. Anh ta trở lại bờ bị đánh đập, bị rách nát, và phần bắt của anh bây giờ phần lớn là xương.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận