Phải Giết Hay Là Chết

Phải Giết Hay Là Chết Kill Or Be Killed (2016)

Nội dung phim

Phải Giết Hay Là Chết, Kill Or Be Killed câu chuyện vào mùa thu năm 1900, Claude Barbee là kẻ sống ngoài vòng pháp luật lên chương trình hành động nhằm củng cố vị trí của mình, chỉ huy đội quân của mình trấn áp các băng nhóm cướp bóc đường sắt trên vùng Texas để khôi phục nơi cất giấu tiền của mình.

Phải Giết Hay Là Chết - Kill Or Be Killed

Từ khóa

Bình Luận