Phi Vụ Ma Túy

Phi Vụ Ma Túy Nitro Rush (2016)

Nội dung phim

Phi Vụ Ma Túy, Nitro Rush sẽ là cuộc chiến bảo vệ con trai của một người bố manh mẽ.Khi mà Max một dân chuyên nghiệp trong các phi vụ ngân hàng, khi anh bị bắt con trai anh, Theo đã bị một tổ chức Daphne nhận về nuôi. Sau nhiều năm Max được ra tù và Daphne đã uy hiếp và bắt anh phải làm tay sai cho tổ chức và con trai anh cũng tham gia vào tổ chức này. Ông đành chấp nhận tham gia để theo dõi con trai mình. Với ước muốn đoàn tụ với con trai, ông đã luôn cô gắn giành lại những gì thuộc về mình.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận