Pokemon Movie 11: Giratina Và Bông Hoa Của Bầu Trời

Pokemon Movie 11: Giratina Và Bông Hoa Của Bầu Trời Pokemon Movie 11: Giratina And The Sky Warrior (2008)

Nội dung phim

Pokemon Movie 11: Giratina Và Bông Hoa Của Bầu Trời, Pokemon Movie 11: Giratina And The Sky Warrior được xuất phát từ một trận chiến giữa Giratina và Dialga hai loài pokemon đang đánh nhau Giratina đã tìm cách đưa Dialga về thế giới song song của nó. Nhưng không may trong lúc đánh nhau thì vô tình kéo một loài pokemon đặc biệt vào thế giới song song của chúng mọi chuyện chưa đi đến hồi kết thì loài Pokemon đó đã mở ra một cánh cổng mới để quay trở về thế giới của mình Dialga cũng theo đó mà trốn thoát khỏi Giratina.

Từ khóa

Bình Luận