Pokemon Movie 9: Chiến Binh Pokemon Và Hoàng Tử Biển Cả Manaphy

Pokemon Movie 9: Chiến Binh Pokemon Và Hoàng Tử Biển Cả Manaphy Pokemon Movie 9: Ranger And The Prince Of The Sea (2006)

Nội dung phim

Pokemon Movie 9: Chiến Binh Pokemon Và Hoàng Tử Biển Cả Manaphy kể về anh hùng của chúng ta phải bảo vệ hoàng tử của biển, Manaphy, từ cướp biển ác Phantom và trả lại các Pokémon trẻ để đền biển với sự giúp đỡ của nhân dân các nước và chiến binh pokemon Jackie .

Pokemon Movie 9: Chiến Binh Pokemon Và Hoàng Tử Biển Cả Manaphy

Pokemon Movie 9: Chiến Binh Pokemon Và Hoàng Tử Biển Cả Manaphy

Từ khóa

Bình Luận