Quả Tim Thép

Quả Tim Thép Bleeding Steel (2017)

Nội dung phim

Quả Tim Thép, Bleeding Steel một nhân viên đặc biệt thuộc nhân viên cảnh sát được chỉ định để bảo vệ một phụ nữ trẻ tham gia vào một cuộc thí nghiệm khoa học về tuổi thọ, từ một tay gangster với một đội quân công nghệ tiên tiến, người muốn có được sức mạnh của mình, trong khi cũng có mối liên hệ với anh ta.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận