Quan Xẩm Lốc Cốc

Quan Xẩm Lốc Cốc Hail The Judge (1994)

Nội dung phim

Quan Xẩm Lốc Cốc, Hail The Judge một trong những câu chuyện về thám tử Trung Quốc Pao Kong thời xưa, Châu Tinh Trì vào vai một tri huyện xấu tính và không được ai yêu mến. Phải làm như thế nào khi bị thị trấn bị điểu khiển bởi một tên quan xấu xa như thế?

Quan Xẩm Lốc Cốc

Quan Xẩm Lốc Cốc

Quan Xẩm Lốc Cốc

Từ khóa

Bình Luận