Quảng Đông Tiểu Lão Hổ

Quảng Đông Tiểu Lão Hổ Master With Cracked Fingers (1973)

Nội dung phim

Quảng Đông Tiểu Lão Hổ, Master With Cracked Fingers kể về Jackie bị hấp dẫn bởi Kung-Fu kể từ khi còn nhỏ, nhưng cha của ông đã ngăn cấm nghiêm ngặt thực hành của nó. Một ngày, anh gặp một người ăn xin già những người cung cấp để dạy Jackie làm thế nào để chiến đấu. Jackie lớn lên thành khá tốt mặc dù ông giữ kiến thức của mình một bí mật cho đến khi ông bị buộc phải chiến đấu bằng một chiếc nhẫn tống tiền đó là đặt sức ép về nhà hàng của chú mình.

Từ khóa

Bình Luận