Quý Bà Điệp Viên

Quý Bà Điệp Viên Spy (2015)

Nội dung phim

Quý Bà Điệp Viên kể về Susan Cooper chuyên gia phân tích của CIA, và người hùng thầm lặng đằng sau nhiệm vụ nguy hiểm nhất của Cơ quan. Nhưng khi đối tác của cô rơi ra khỏi lưới điện và một đại lý hàng đầu bị tổn thương, cô tình nguyện tham để đi bí mật sâu để xâm nhập vào thế giới của một đại lý vũ khí chết người, và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng toàn cầu...

Quý Bà Điệp Viên

Quý Bà Điệp Viên

Quý Bà Điệp Viên

Từ khóa

Bình Luận