Quý Cô Hammurabi

Quý Cô Hammurabi Miss Hammurabi (2018)

Lịch chiếu : 23:00 Thứ 2 Thứ 3 Trên đài jTBC

Nội dung phim

Quý Cô Hammurabi, Miss Hammurabi kể về Park Cha Oh Reum làm việc như một thẩm phán tân binh. Cô ấy đang ở độ tuổi 20 và theo nguyên tắc "mắt để mắt". Cô không chấp nhận thành kiến hoặc mù quáng theo thẩm quyền. Đối phó với trường hợp, cô và các đồng nghiệp của cô, kể cả Im Ba Reun, phát triển thành con người.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập