Robot Đại Chiến 2 Bại Binh Phục Hận

Robot Đại Chiến 2 Bại Binh Phục Hận Transformers 2 Revenge of the Fallen (2009)

Nội dung phim

Phim Robot Đại Chiến 2 Bại Binh Phục Hận kể về một thanh niên chọn nam tính. Tuần Sam Witwicky bắt đầu học đại học, các Decepticons làm cho rắc rối ở Thượng Hải. Một phái viên của Tổng thống tin rằng đó là bởi vì các Autobots là xung quanh; ông muốn họ đi. Anh ấy là sai: các Decepticons cần truy cập vào tâm trí của Sam để xem một số glyphs in dấu ở đó mà sẽ dẫn họ đến một đối tượng mong manh, khi lắp vào một máy ngoài hành tinh ẩn ở Ai Cập trong thế kỷ, sẽ cung cấp cho họ sức mạnh để thổi ra mặt trời. Sam, Mikaela Banes bạn gái của mình, và Sam của cha mẹ đang gặp nguy hiểm. Optimus Prime và Bumblebee là bảo vệ chính của Sam. Nếu một trong số họ đi xuống, những gì sẽ trở thành của Sam?

Robot Đại Chiến 2 Bại Binh Phục Hận

Robot Đại Chiến 2 Bại Binh Phục Hận

Robot Đại Chiến 2 Bại Binh Phục Hận

Robot Đại Chiến 2 Bại Binh Phục Hận

Từ khóa

Bình Luận