Rửa Hận

Rửa Hận Pay Back (2014)

Nội dung phim

Phàn Thiếu Hoàng trong vai 1 tên gangster vừa được phóng thích khỏi nhà tù thì lại sa chân vào quá khứ tội lỗi khi hắn bị kẹt giữa một trận chiến băng đảng đẫm máu

Rửa Hận - Images 1

Rửa Hận - Images 2

Rửa Hận - Images 3

Rửa Hận - Images 4

Rửa Hận - Images 5

Từ khóa

Bình Luận