Sát Thủ Máu Lạnh

Sát Thủ Máu Lạnh Repeaters (2010)

Nội dung phim

Sát Thủ Máu Lạnh, Repeaters câu chuyện tại thành phố Mission, Kyle Halsted, Sonia Logan và Michael "Mike" tuần được thực tập tại các cơ sở phục hồi chức năng do Bob Simpson. Một thứ tư, họ phải vượt qua để đi bên ngoài trang web và Kyle thăm chị gái Charlotte Halsted (Alexia nhanh) tại Trường Sứ mệnh thứ nhưng cô ấy không nói chuyện với anh. Sonia đi đến bệnh viện nơi cha cô là thiết bị đầu cuối, nhưng cô không thăm ông.

Sát Thủ Máu Lạnh

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập