Sâu Đất 5: Huyết Thống

Sâu Đất 5: Huyết Thống Tremors 5: Bloodlines (2015)

Nội dung phim

Graboids là một con quái vật ăn thịt người dưới lòng đất đang đe dọa các cư dân của một khu bảo tồn đông vật hang dã tại Nam Phi. Làm thế nào để các cư dân chống lại con quái vật này?

Sâu Đất 5: Huyết Thống

Sâu Đất 5: Huyết Thống

Sâu Đất 5: Huyết Thống

Từ khóa

Bình Luận