Sau Lớp Mặt Nạ

Sau Lớp Mặt Nạ Beyond the Mask (2015)

Nội dung phim

Sau Lớp Mặt Nạ là câu chuyện của William, một tay lính đánh thuê bị lừa và phải chạy trốn sang thuộc địa của Mỹ. Để lấy lại danh dự của mình và tình cảm của người phụ nữ mà anh yêu, William giấu mình sau chiếc mặt nạ với hi vọng phá hủy âm mưu của ông chủ cũ. William phải chạy đua với thời gian cùng với sự giúp đỡ của những người bạn Charlotte và Ben Franklin.

Sau Lớp Mặt Nạ - Beyond the Mask

Sau Lớp Mặt Nạ - Beyond the Mask

Sau Lớp Mặt Nạ - Beyond the Mask

Từ khóa

Bình Luận