Scooby Doo: Mặt Nạ Ưng Xanh

Scooby Doo: Mặt Nạ Ưng Xanh Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon (2012)

Nội dung phim

Scooby Doo: Mặt Nạ Ưng Xanh, Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon kể về cuộc phieeul lưu mới với băng đảng bí mật Facol. với cách tình huống hài hước của chú chó Scoobu Doo sẽ khiến cho bộ phim trở nên vui nhộn hơn.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận