Scrat: Tẩu Thoát

Scrat: Tẩu Thoát Scrat: Spaced Out (2016)

Nội dung phim

Scrat: Tẩu Thoát, Scrat: Spaced Out kể về Scrat bị bắt bởi Scratazons người lấy đi quả hạnh dẻ của mình. Bây giờ, Scrat phải giải cứu quả hạnh của mình và trốn thoát trước khi những người ngoài hành tinh bắt anh ta.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận