Siêu Giác Quan Phần 1

Siêu Giác Quan Phần 1 Sense8 Season 1 (2015)

Nội dung phim

Siêu Giác Quan Phần 1 kể về thảm kịch khiến một nhóm người trên thế giới đang bất ngờ liên kết tinh thần, và phải tìm cách để sống sót bị săn đuổi bởi những người nhìn thấy chúng như là một mối đe dọa cho trật tự của thế giới.

8iêu Giác Quan Phần 1

8iêu Giác Quan Phần 1

8iêu Giác Quan Phần 1

Từ khóa

Bình Luận