Siêu Nhân Hỗn Chiến

Siêu Nhân Hỗn Chiến Let's Go Kamen Riders (2011)

Nội dung phim

Kamen Rider Den-O, OOO, New Den-O, và Birth, cùng với Imagin, phải chặn DenLiner chạy mất kiểm soát hướng vào Thế giới #1. Các Rider, Imagin và Kamen Rider #1 phải lái DenLiner xuyên qua thời gian đến từng thời điểm tương ứng với từng thế giới của các Kamen Riders và ngăn chặn đế chế Shocker mới...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận