Siêu Nhện Phi Thường Phần 3

Siêu Nhện Phi Thường Phần 3 Ultimate Spider-man Season 3 (2015)

Nội dung phim

Siêu Nhện Phi Thường Phần 3 thì Loki sẽ gia nhập lực lượng với Doctor Octopus để tiêu diệt các Avengers và thành viên mới nhất của họ, Spider-Man. Sau khi một trường hợp nhầm lẫn danh tánh, Spider-Man phải thuyết phục đội bóng cũ của mình rằng ông là con người thật của Spider-Man trước khi anh ta bị phá hủy bởi đội bóng mới của ông, The Avengers.

Siêu Nhện Phi Thường Phần 3

Siêu Nhện Phi Thường Phần 3

Siêu Nhện Phi Thường Phần 3

Từ khóa

Bình Luận