Siêu Nhiên Phần 11

Siêu Nhiên Phần 11 Supernatural Season 11 (2015)

Nội dung phim

Siêu Nhiên Phần 11 cho thấy một thần thoại mới đáng sợ, mà ngày trở lại trước khi trái đất được tạo ra. Trước khi Thiên Chúa tạo ra thế giới, đã có một "phá hoại, lực lượng phi luân lý" gọi là the Darkness. Thiên Chúa và tổng lãnh thiên thần của mình quản lý để đánh bại trở lại và khóa đi lực lượng, và Thiên Chúa đã tạo theo nhãn hiệu như một ổ khóa và chìa khóa. Các tác giả ban cho Mark này trên Lucifer, những người đã được đưa tới ghen tuông của con người qua việc Mark, và ông chia sẻ với Mark Cain.

Siêu Nhiên Phần 11

Từ khóa

Bình Luận