Siêu Trộm Chân Dài

Siêu Trộm Chân Dài Intimate Enemies (2014)

Nội dung phim

Siêu Trộm Chân Dài câu chuyện tại một trang web tai nạn xe hơi, Ji-noo và Nah-mi tìm thấy một túi lớn đầy tiền. Cả hai đều làm việc chăm chỉ, nhưng luôn luôn có may mắn và không thể tha cho một số tiền. So Ji-noo và Nah-mi quyết định giữ lại tiền, nhưng vô tình Jung-sook và Yakuboo tìm hiểu về túi và tất cả mọi người sẽ cố gắng để ăn cắp tiền của chính mình. Nhưng khi tên cướp đã bị mất tiền, một sự hỗn loạn nguy hiểm phá vỡ lỏng.

Siêu Trộm Chân Dài - Intimate Enemies

Siêu Trộm Chân Dài - Intimate Enemies

Siêu Trộm Chân Dài - Intimate Enemies

Từ khóa

Bình Luận