Siêu Trộm Roy

Siêu Trộm Roy Roy (2015)

Nội dung phim

Roy phim kể về Kabir Grewal, một nhà làm phim Casanovic và kịch là làm cho nhiều bộ phim (GUNS Trilogy) dựa trên cuộc đời và cướp của một tên trộm, tất cả thành công cao đạt được. Để chụp phần thứ ba của ông (GUNS 3), ông ta đi đến Malaysia, nơi ông gặp một London dựa làm phim Ayesha Aamir. Kabir và Ayesha có được thân thiện và sớm rơi vào tình yêu. Khi Ayesha được biết về thái độ casanova Kabir, cô đã chia tay với anh ta và trở về London.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận