Sóc Siêu Quậy 4

Sóc Siêu Quậy 4 Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (2015)

Nội dung phim

Sóc Siêu Quậy 4 phần mới tiếp diễn thông qua một loạt những hiểu lầm, Alvin, Simon và Theodore đến để tin rằng Dave sẽ hôn cô bạn gái mới của mình tại thành phố New York ... và đổ chúng. Họ có ba ngày để có được anh ta và ngừng đề xuất, tiết kiệm cho mình không chỉ từ mất Dave nhưng có thể trở cho anh em cùng cha khác mẹ hoặc khủng khiếp.

Sóc Siêu Quậy 4

Từ khóa

Bình Luận