Sóng Gió Chính Trường Phần 5

Sóng Gió Chính Trường Phần 5 House of Cards Season 5 (2017)

Nội dung phim

Sóng Gió Chính Trường Phần 5, House of Cards Season 5 Khi cuộc tranh luận chính trị về vấn đề Frank, ông và Claire cố gắng kích động sự sợ hãi của chủ nghĩa khủng bố. Tom Yates tiếp tục ở lại Nhà Trắng. Frank và nhóm của ông làm việc để thúc đẩy sự hỗ trợ ở các bang then chốt bằng bất kỳ phương tiện nào cần thiết. Claire học được một số tin tức làm phiền một người bạn của Frank.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận