Dòng Máu Ma Cà Rồng

Dòng Máu Ma Cà Rồng Strike The Blood (2012)

Nội dung phim

Thứ tư Progenitor-Đó là ma cà rồng mạnh nhất trên thế giới mà chỉ nên tồn tại trong truyền thuyết. Kèm theo mười hai Kenjuu và lan rộng thiên tai, ma ma cà rồng này xuất hiện tại Nhật Bản. Cho quan sát và xóa sổ của Progenitor thứ tư này, chính phủ và Lion King đã quyết định gửi một pháp sư tấn công được biết đến như một thanh kiếm Shaman. Tuy nhiên, vì một lý do, một trong những lựa chọn cho các quan sát là một người học việc kiếm Shaman cô gái, Himeragi Yukina. Cầm mạnh nhất chống tổ tiên tinh thần giáo, Yukina đến Quận Demon, Itogami thành phố. Danh tính thực sự của thứ tư Progenitor, Akatsuki Kojou là gì, cô gặp phải ở đó?

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận