Sứ Mệnh Trân Châu Cảng

Sứ Mệnh Trân Châu Cảng Admiral Yamamoto (2012)

Nội dung phim

Sứ Mệnh Trân Châu Cảng bộ phim chiến tranh kể về diễn biến về những năm 1990, khi tại Nhật Bản mâu thuẫn giữa Đức và Italy tham gia trong một liên minh quân sự. Tại thời điểm này, Isoroku Yamamoto, người đã mạnh mẽ phản đối liên minh, được bổ nhiệm làm cơ trưởng của Hạm đội kết hợp. Năm sau, vào ngày 27 tháng 9, Nhật Bản, Đức và Ý hình thành liên minh Axis. Isoroku Yamamoto dẫn đầu cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941.

Sứ Mệnh Trân Châu Cảng, Admiral Yamamoto

Sứ Mệnh Trân Châu Cảng, Admiral Yamamoto

Sứ Mệnh Trân Châu Cảng, Admiral Yamamoto

Từ khóa

Bình Luận