Sứ Mệnh Truy Sát

Sứ Mệnh Truy Sát Assassination (2015)

Nội dung phim

Sứ Mệnh Truy Sát là câu chuyện vào những năm 1930 khi Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng. Nhiều chiến binh của cuộc kháng chiến mà buộc phải sống lưu vong ở Trung Quốc. Bây giờ họ đang cố gắng để tổ chức đấu tranh từ phía xa. Bây giờ cuộc kháng chiến đã học được rằng chỉ huy tối cao của quân đội Nhật Bản sẽ thăm Hàn Quốc. Họ quyết định để có cơ hội và giết anh ta bằng cách ám sát.

Sứ Mệnh Truy Sát - Assassination

Sứ Mệnh Truy Sát - Assassination

Sứ Mệnh Truy Sát - Assassination

Từ khóa

Bình Luận