Tách Biệt

Tách Biệt Split (2017)

Nội dung phim

Tách Biệt, Split mỗi con người chũng ta đều có một nhân cách khác nhau, thế nhưng khi con người nếu có 2 nhân cách trở lên thì rất không bình thường nếu không có cách khác phục. Sau đây là câu chuyện về con người có tới những 23 nhân cách trong một cơ thể. Khi ba cô gái bị bắt cóc bởi một người đàn ông với 23 tính cách khác nhau họ phải làm việc ra mà nhân cách trong đó sẽ giúp họ thoát ra và đó của những cá tính sẽ cố gắng để ngăn chặn chúng.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận