Tân Bát Tiên

Tân Bát Tiên A Legend Of Chinese Immortal (2014)

Nội dung phim

Tân Bát Tiên bộ phim lấy đề tài từ truyền thuyết xa xưa, trên trời vôn có 8 vị tiên nhưng đã bị đầu thai  chuyển kiếp vì phạm thiên qui. Lã Động Tân có nhiệm vụ phải tìm kiếm đủ 8 vị tiên này về trời, nhưng trong lúc tìm kiếm đã gặp phải nhiều yêu ma quỷ quái cản trở họ thành tiên. Bộ phim là cuộc tiêu giệt yêu ma quỷ quái của các vị tiên. Mời các bạn xem tiếp sẽ rõ. 

Tân Bát Tiên

Từ khóa

Bình Luận