Tấn Công Leningrad

Tấn Công Leningrad Attack on Leningrad (2009)

Nội dung phim

Tấn Công Leningrad câu chuyện được tường thuật lại vào năm 1941 khi Đức Quốc xã xâm lược Liên Xô, quân đội của họ nhanh chóng bị bao vây. Nhà báo nước ngoài được sơ tán nhưng một trong số họ, Kate Davies, được cho là đã chết và bỏ lỡ máy bay. Một mình trong thành phố cô được sự giúp đỡ của Nina Tsvetnova một sĩ quan cảnh sát trẻ và duy tâm và cùng nhau họ sẽ chiến đấu cho sự sống còn của riêng mình và sự sống còn của người dân ở các thành phố Leningrad bị bao vây.

Tấn Công Leningrad, Attack on Leningrad

Từ khóa

Bình Luận