Tân Kinh Hoa Yên Vân

Tân Kinh Hoa Yên Vân New Moment In Peking (2013)

Nội dung phim

Tân Kinh Hoa Yên Vân, New Moment In Peking xoay quanh ba gia tộc đại diện cho ba tầng lớp với ba quan điểm sống khác nhau. Tầng lớp giàu có do Diêu Tư An làm đại diện còn tầng lớp thang lưu là gia đình Tăng Văn Phác và cuối cùng là gia đình Ngưu Tư Đạo với suy nghĩ cổ hủ và gia trưởng. Nhưng nhân vật trung tâm của phim Tân Kinh Hoa Yên Vân là cô gái mang tên Diêu Mộc Lan với số phận lâm li bi đát.

Tân Kinh Hoa Yên Vân, New Moment In Peking

Tân Kinh Hoa Yên Vân, New Moment In Peking

Từ khóa

Bình Luận