Tân Tầm Tần Ký

Tân Tầm Tần Ký A Step into the Past (2018)

Nội dung phim

Tân Tầm Tần Ký, A Step into the Past trong một không gian ngoài vũ trụ. Một sự cố bất thường xảy ra trên phi thuyền Tinh Vân, phi hành gia Hạng Thiếu Long đã xuyên không hơn 2000 năm trở về thời Chiến quốc của Trung Quốc. Tại đây anh đã tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử quan trọng dẫn đến lần đầu thống nhất Trung Hoa của nhà Tần.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận