Tân Tây Du Ký 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp

Tân Tây Du Ký 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp A Chinese Odyssey I: Pandora's Box (1994)

Nội dung phim

Tân Tây Du Ký 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp, A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box câu chuyện sẽ là phần ngoại chuyện của Tây Du Ký nói về Tôn Ngộ Không 500 năm sau đó bị kẹt trong hình dạng con người và tìm cách để gặp được Đường Tam Tạng, người duy nhất có thể biến Tôn Ngộ Không trở về hình dạng ban đầu của mình. Nhưng làm sao để tìm được Đường Tam Tạng khi mà ông đã chết? Câu trả lời nằm trong chiếc hộp Pandora...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận