Tể Tướng Lưu Gù

Tể Tướng Lưu Gù Prime Minister Liu Luo Guo (1998)

Nội dung phim

Tể Tướng Lưu Gù, Prime Minister Liu Luo Guo câu chuyện được dân gian kể lại. Vào thời Nhà Thanh có chàng thanh niên ở Đông Sơn lên kinh thành ứng thí. Chàng trai bé nhỏ với hình hài kỳ dị chính là Lưu Dung, tuy mang tấm lưng gù, nhưng bên trong là một tấm lòng trong sáng và trí tuệ hơn người. Yêu nước, thương dân, thanh liêm lại có tài văn chương thơ phú nên dần dần Lưu Dung được thăng đến chức tể tướng.

Prime Minister Liu Luo Guo

Trái ngược với ông là đại gian thần Hoà Thân luôn tìm cách vơ vét cho mình và lấy lòng Hoàng thượng. Cuộc đối đầu giữa Lưu Dung và Hoà Thân đã làm nảy sinh nhiều tình huống cười ra nước mắt...

Từ khóa

Bình Luận