Thái Cực Quyền 1: Level Zero

Thái Cực Quyền 1: Level Zero Tai Chi 1: Tai Chi Zero (2012)

Nội dung phim

Thái Cực Quyền 1: Level Zero, Tai Chi 1: Tai Chi Zero trong ngôi làng Chen huyền thoại, mọi người đều là bậc thầy về võ thuật. Họ sự dụng sự tinh túy trong võ thuật Tai Chi trong từng khía cạnh cuộc sống. Lu Chan đã tới đây để luyện võ, nhưng dân làng từ chối truyền thụ Tai Chi cho anh ta. Nhưng nhanh chóng biết được rằng làng này bị đe doạ bởi một tiểu đoàn đáng sợ của những người lính Steampunk.

Từ khóa

Bình Luận