Thái Cực Truyền Nhân

Thái Cực Truyền Nhân Man Of Tai Chi (2013)

Nội dung phim

Thái Cực Truyền Nhân kể về Tiger Chen là võ sinh Thái Cực Quyền là người khá năng động và sử dụng Thái Cực Quyền để chiến đấu mặc dù mối quan tâm của ông chủ. Khi các ngôi chùa nơi ông nghiên cứu được đe dọa từ tái phát triển hiện đại, ông chiến đấu trong một câu lạc bộ chiến đấu dưới lòng đất để lấy tiền đền nhu cầu. Tuy nhiên, ông sớm nhận ra rằng chủ nhân của mình có động cơ tiêu cực khác.

Thái Cực Truyền Nhân

 

Thái Cực Truyền Nhân

Từ khóa

Bình Luận