Thảm Hoạ

Thảm Hoạ Stormageddon (2015)

Nội dung phim

Thảm Hoạ, Stormageddon bộ phim nói về những thảm họamà trái đất có thể gặp phải. Bạn sẽ làm gì nếu động đất, lũ lụt, vụ chạm thiên thạch, qua bộ phim này sẽ cho chúng ta thấy một cơ cấu chống thiên của một chính phủ. Khi một chương trình máy tính chủ, Echelon, tiếp quản hệ thống trực tuyến toàn bộ của nước Mỹ, đất nước chúng ta đang bị đe dọa được đưa đến đầu gối của nó. Hacking vào DARPA, Echelon tăng khả năng thao tác thời tiết, tạo ra những trận động đất, và gây ra một mức độ tàn phá không giống như bất cứ điều gì đất nước bao giờ có thể tưởng tượng. Nhưng làm thế nào để bạn ngừng một chương trình máy tính khi nó đã kiểm soát bất kỳ và tất cả các phòng bạn có?

Thảm Hoạ, Stormageddon

Thảm Hoạ, Stormageddon

Từ khóa

Bình Luận