Thảm Họa Xác Sống

Thảm Họa Xác Sống Me and My Mates vs. The Zombie Apocalypse (2015)

Nội dung phim

Thảm Họa Xác Sống, Me and My Mates vs. The Zombie Apocalypse kể về ba thợ viễn thông Úc thấy mình bị mắc kẹt trong một cuộc trao đổi điện thoại trong sự khởi đầu của một khải huyền zombie .

Thảm Họa Xác Sống

Thảm Họa Xác Sống

Từ khóa

Bình Luận