Thảm Sát Rừng Bách Tùng

Thảm Sát Rừng Bách Tùng The Redwood Massacre (2015)

Nội dung phim

Thảm Sát Rừng Bách Tùng kể về 4 thanh niên truy cập một trang web phổ biến cho người vui chơi và khán giả bên, mỗi năm vào các ngày chính xác của vụ thảm sát gia đình nổi tiếng của địa phương, người dân từ khắp nơi trên đất nước đi ra chỗ để vui chơi và hù dọa nhau. Sự kiện rẽ đẫm máu cho tồi tệ hơn khi các trại viên ngây thơ khám phá ra những huyền thoại Redwood là trong thực tế, một thực tế đẫm máu khủng khiếp, mà lần lượt các nạn nhân không nghi ngờ thành con mồi cho một cái rìu bí ẩn maniac wielding đã không hoạt động trong 20 năm...

Thảm Sát Rừng Bách Tùng

Thảm Sát Rừng Bách Tùng

Thảm Sát Rừng Bách Tùng

Từ khóa

Bình Luận