Thần Mỳ - Vua Mỳ

Thần Mỳ - Vua Mỳ The Master of Revenge / Master: God of Noodles (2016)

Nội dung phim

Bậc Thầy Làm Mỳ, Thần Mỳ, The Master of Revenge, Master: God of Noodles Khi Moo Myung còn nhỏ, anh đã gặp phải biến cố làm thay đổi cuộc đời mình. Anh lâm vào cảnh mồ côi không nơi nương tựa. Để báo thù, anh quyết tâm trở thành thần mỳ. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Bậc Thầy Làm Mỳ, Thần Mỳ

Từ khóa

Bình Luận