Thần Thám Bao Thanh Thiên

Thần Thám Bao Thanh Thiên Detective Justice Bao (2015)

Nội dung phim

Thần Thám Bao Thanh Thiên, Detective Justice Bao bộ phim được trích trong vụ án Li miêu tráo thái tử thời Tống Chân Tông. Phần lớn thời lượng kịch bản nói về việc Bao Thiết Sơn liều mình hy sinh tính mạng cứu vua Tống Nhân Tông Triệu Chinh cùng Tây Hạ thái tử Lý Nguyên Hạo. Phim cũng có sợi dây kiên kết mối quan hệ giữa Bao Thiết Sơn với Triển Côn Luân, giữa Bao Thừa (Trương Tử Kiện) với Triển Chiêu.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận