Thành Phố Lửa: Ngày Tàn

Thành Phố Lửa: Ngày Tàn Fire City: End of Days (2015)

Nội dung phim

Thành Phố Lửa: Ngày Tàn kể về vine, một con quỷ vỡ mộng, bí mật sống với người khác giống anh trong thế giới của con người duy trì bởi sự đau khổ của họ. Buộc vào một sự lựa chọn để lưu anh em mình hay một cô gái người vô tội, sự cân bằng tinh tế giữa nhân loại và con quỷ đang bị đe dọa, mà có thể dẫn đến chiến tranh.

Thành Phố Lửa: Ngày Tàn

Từ khóa

Bình Luận