Thánh Phồng Tôm: Con Đường Trở Thành Anh Hùng

Thánh Phồng Tôm: Con Đường Trở Thành Anh Hùng One Punch Man: Road to Hero (2015)

Nội dung phim

Thánh Phồng Tôm: Con Đường Trở Thành Anh Hùng là câu chuyện của Saitama trước khi anh trở thành anh hùng chỉ để cho vui, anh đã tập luyện không ngừng để trở thành siêu anh hùng nhưng vì quá sứ đến nổi trọc đầu, với việc trở thành siêu anh hùng chỉ để cho vui.

Từ khóa

Bình Luận