Thanh Trừng Phần 1

Thanh Trừng Phần 1 The Purge Season 1 (2018)

Nội dung phim

Thanh Trừng Phần 1, The Purge Season 1 vào thời gian 12 giờ giữa đêm khi tất cả tội phạm, kể cả giết người, đều được hoạt động hợp pháp. Đặt trong một thành phố Mỹ thay đổi được cai trị bởi một đảng chính trị độc tài, bộ phim theo một số nhân vật dường như không liên quan đến sống trong một thành phố nhỏ. Khi đồng hồ thổi xuống, mỗi nhân vật buộc phải tính toán quá khứ của họ khi họ khám phá ra họ sẽ sống sót bao xa trong đêm.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập