Thập Diện Mai Phục

Thập Diện Mai Phục House Of Flying Daggers (2004)

Nội dung phim

Phim Thập Diện Mai Phục câu chuyện diễn ra trong thời gian trị vì của triều đại nhà Đường ở Trung Quốc, một tổ chức bí mật gọi là "Phi Đao Môn" nổi dậy và phản bội triều đình. Lưu bổ đầu cùng Kim bổ đầu cùng thực hiện một kế hoạch nhằm lập công với triều đình. Cái mà họ muốn là tìm ra tổng hành dinh của Phi Đao Môn, nhưng mọi chuyện lại phức tạp hơn họ nghĩ rất nhiều.

Thập Diện Mai Phục

Thập Diện Mai Phục

Thập Diện Mai Phục

Từ khóa

Bình Luận